אחרי שנים של הזנחה, דווקא הקורונה יכולה להציל את התחבורה הציבורית

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

שתפו את הפוסט לחברים:


הממשלה מקבלת החלטות בהינף יד, מקבלי ההחלטות מונעים משיקולים לא עניינים והציבור כבר איבד אמון. ואולם בימי המגיפה, התחבורה הציבורית נחוצה יותר מתמיד – והפתרונות המתקדמים כבר נמצאים בהישג יד. “התשובה לחוסר ודאות היא לייצר ודאות”מקור

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch