לאחר הסרת ההגבלות: ברחבי הארץ יפגינו נגד נתניהו והשחיתות השלטונית

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

שתפו את הפוסט לחברים:


מול מעון ראש הממשלה בבלפור תתחדש המחאה ההמונית, לאחר הסרת ההגבלות על הפגנה במרחק של עד ק”מ ממקום המגורים. הפגנות נוספות יתקיימו גם ליד ביתו הפרטי של נתניהו בקיסריה. בצמתים, בגשרים וביישובים השונים החלו להתאסף המוחים. בת”א ימחו על פרשת הצוללותמקור

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch