חברי המשלחת הישראלית במנאמה חתמו על סדרת ההסכמים עם בחריין

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

שתפו את הפוסט לחברים:חדשות מתפרצות

חברי המשלחת הישראלית במנאמה, בראשות היועץ לביטחון לאומי מאיר בן שבת, חתמו על סדרת ההסכמים עם מקביליהם הבחריינים.


סוכנויות הידיעות
18/10/2020 20:06

מקור

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch