ח"כ גפני מגבה את הוראת קנייבסקי לחדש את הלימודים בניגוד להנחיות

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

שתפו את הפוסט לחברים:


בשיחה שקיים עם נתניהו בעניין הלימודים במגזר החרדי, נבחנה האפשרות למתווה מוסכם שיאפשר לחדש את פעילות תלמודי התורה, תוך צמצום מספר התלמידים בכיתות. הרב קנייבסקי הוא הסמכות הרוחנית העליונה של סיעת דגל התורה בראשה עומד גפני, שכפוף לרב ומקבל את הכרעותיומקור

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch