כחצי מיליון ילדים חוזרים לגנים, אך הכשלים בהיערכות צפויים להביא לשיבושים

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

שתפו את הפוסט לחברים:


עם הסרה חלקית של מגבלות הסגר, יותר מ-500 אלף ילדים בגיל הרך ועד לגיל שש חוזרים למוסדות. אלא שההחלטה שהתקבלה בממשלה רק בסוף השבוע מצאה את מערכת החינוך לא מוכנה, והורים וגננות מתחו ביקורת על העיתוי. “אנחנו חוזרים עם הרבה ספקות, בלי קפסולות ובלי אמצעי מיגון”מקור

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch