51% מהסטודנטים מובטלים: שנת הלימודים האקדמית נפתחת בצל המשבר

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

שתפו את הפוסט לחברים:


עפ”י נתוני סקר שערכה התאחדות הסטודנטים בקרב 10 אלף מהם, חרף העלייה בכמות הנרשמים בשנת תשפ”א, 24% שוקלים לפרוש או להקפיא את התואר בסימסטר הקרוב. עוד עולה מהסקר כי 13% מהסטודנטים נאלצו לעזוב את דירתם בשל קושי כלכלי. יו”ר ההתאחדות: “מפנים עורף לדור הצעיר”מקור

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch