25 שנה אחרי הרצח, נתניהו עדיין לא למד את הלקח

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

שתפו את הפוסט לחברים:


רפי פרץ רכב השבוע על הפצע המדמם של רצח רבין כדי להזכיר את קיומו כפוליטיקאי כושל. מי שהולך ומחריף את השסע הוא נתניהו, שהיה לו תפקיד דרמטי לפני ואחרי הרצח, ומאז עלייתו לראשות הממשלה הפך את מלאכת הקיטוב לתפישת חיים. זו מורשתו: ישראל הנוכחית מפולגת יותר מתמידמקור

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch