ביקורת על טיפול הפרקליטות והמשטרה באישה שקראה "בושה" ליועמ"ש

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

שתפו את הפוסט לחברים:


בעקבות דבריה, האישה נעצרה ונפתח לה תיק פלילי שנותר פתוח במשך זמן רב. נציב הביקורת על הפרקליטות, השופט בדימוס דוד רוזן, קבע כי הקריאה “פרשת משפטים, בושה” מהווה “התבטאות מותרת בהחלט”, והעביר את מסקנותיו למשנה לפרקליט המדינה לצורך הפקת לקחיםמקור

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch