הממשלה אישרה את מינויו של יהלי רוטנברג לתפקיד החשב הכללי

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

שתפו את הפוסט לחברים:חדשות מתפרצות

הממשלה אישרה את מינויו של רו״ח יהלי רוטנברג לחשב הכללי במשרד האוצר. הוא צפוי להיכנס לתפקידו בימים הקרובים, עם סיום תקופת העסקתו בבזק.


אנה רייבה ברסקי
22/11/2020 11:42

מקור

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch