הקמפיין בתוך הקמפיין מתגבר, והדרך לפניית פרסה רחוקה מתמיד

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

שתפו את הפוסט לחברים:


ההסלמה בחילופי המסרים בין רה”מ וגנץ חילחלה לראיונות הח”כים בשתי המפלגות, והסימנים מראים – הבחירות כבר כאן. עד אז, הציבור יחזה בחילופי מהלומות פוליטיים, כשבמערכה תעמוד השאלה: מי הראשון שהפר את ההסכם הקואליציוני. ועדיין, בתוך כל הרעש – יש גם גישושים לפשרהמקור

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch