ועדת העבודה אישרה: מענק לידה לנשים בהריון שהוצאו לחל"ת

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

שתפו את הפוסט לחברים:חברי הוועדה הסכימו על תיקון החוק וההצעה תעלה בהמשך היום לאישור מליאת הכנסת. השינוי יאפשר כפל קצבאות לנשים שאיבדו את עבודתן במשבר הקורונה וילדו מאוגוסט 2019. יו”ר הוועדה כץ: “הזדמנות לתקן את העיוותים שנוצרו בסיוע לעצמאים”מקור

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch