ישיבת הממשלה לאישור מינוי המפכ"ל נדחתה, מועד חדש טרם נקבע

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

שתפו את הפוסט לחברים:השרים היו אמורים להתכנס מחר כדי להצביע על מינוי קבע של ניצב שבתאי וגונדר פרי כמפכ”ל ונציבת שב”ס. זאת, לאחר הודעת גנץ כי יתמוך במינויים על אף המחלוקת בנושא בקואליציהמקור

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch