אחרי המחאה, בתי החולים התאכזבו מפתרונות האוצר: כמו פלסטר

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

שתפו את הפוסט לחברים:אחרי שמנהלי המוסדות הניצבים על סף קריסה כלכלית מחו מול האוצר בדרישה לסיוע במימון משכורות ותרופות, נועדו איתם נציגי המשרד – אך היעדרו של תקציב המדינה מקשה על מציאת פתרון לטווח ארוך. בין ההצעות שהועלו בפגישה: קידום חוק הקאפ החדש והקדמת מענקי הסיוע השנתייםמקור

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch