גנץ החליט למנות את עו"ד עמית איסמן למ"מ פרקליט המדינה

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

שתפו את הפוסט לחברים:למרות סירוב נתניהו לאשר את מינויו בממשלה, החליט שר הביטחון והמשפטים למנות את עו”ד איסמן לתפקיד כממלא מקום. לאחר שוועדת האיתור מצאה שהוא עולה בכישוריו מעל שאר המועמדים, קיים גנץ היוועצות עם היועמ”ש, נציב שירות המדינה וגורמי משפט נוספיםמקור

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch