הנהג יכול לדבר בטלפון – הולך רגל לא: הבעיות בחוקי התעבורה החדשים

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

שתפו את הפוסט לחברים:משרד התחבורה פרסם טיוטה לתקנות שצפויות להיכנס לתוקף בסוף החודש, אך משפטנים בתחום התעבורה מתריעים על קושי ביישומן. הניסוחים עלולים לסרבל את החוקים, הנוגעים להאטה לפני מעבר חצייה, שימוש בטלפונים והושבה במושב הקדמימקור

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch