התחזית: גשמים יחלו מהלילה עד לתחילת השבוע הבא

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

שתפו את הפוסט לחברים:לאחר כשלושה שבועות ללא משקעים, צפוי הלילה החורף לחזור למשך כמה ימים רצופים. הגשם שיחל בשעות הערב המאוחרות, וילווה בסופות רעמים, יתפשט לכל חלקי הארץ ויימשך עד ליום שני לפחות. בחרמון ירד שלג, וצפויים גם שיטפונות והצפות במקומות המועדיםמקור

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch