לקראת כניסת ביידן: נתניהו מקים צוות לגיבוש מדיניות ישראל בנושא הסכם הגרעין

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

שתפו את הפוסט לחברים:נתניהו דרש אחריות בלעדית על גיבוש עמדת ישראל בנושא הסכם הגרעין. כעת מציינים בכירים במשרד רה”מ כי יוקם צוות שיכלול גם את נציגי מערכת הביטחון ומשרד החוץ ויגבש אסטרטגיה לשיחות עם הממשל הנכנס. נתניהו מעוניין למנות בכיר מטעמו לעמוד בראש הצוות ולשמש שליח מיוחדמקור

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch