מ-1 בפברואר: תעריפי הנסיעה באוטובוסים וברכבת יוזלו בכ-2%

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

שתפו את הפוסט לחברים:לאחר ההוזלה, מנוי “חופשי חודשי” עירוני בירושלים, תל אביב וחיפה יעלה 208.5 שקלים לעומת 213 שקלים כיום, ומנוי דומה באזור באר שבע יוזל מ-149 שקלים ל-146 שקלים. הוזלת התעריפים משקפת את ההוזלות שחלו בסל התשומות של האוטובוסים והרכבות בשנה האחרונהמקור

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch